Bratislavský rožok

Úspechy našej školy

Dvaja naši študenti odboru pekár cukrár sa v dňoch 28. 1. až 29. 1 2016 v rámci medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO zúčastnili súťaží “ O najlepší Bratislavský rožok“ a „Zvieratko“- pletený výrobok. Pod vedením pani majsterky odborného výcviku Márie Chabanovej ukázali, že sme skrátka najlepší. A konkurencia bola tvrdá. Dominik Dvorský zvíťazil v kategórii „Zvieratko“, Tomáš Plutinský zvíťazil v kategórii “ Najlepší Bratislavský rožok“.

Ocenenie SOŠ Pod Bánošom v medzinárodnej súťaži “O najlepší bratislavský rožok”

V dňoch 20. – 22. 1. 2011 sme sa už po piatykrát zúčastnili medzinárodnej súťaže „O najlepší bratislavský rožok“, konanej v rámci 19. medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro vo výstavnom a kongresovom  centre Incheba v Bratislave.

Už 5. ročník tejto súťaže organizuje Cech pekárov a cukrárov západného Slovenska pod dohľadom ministra pôdohospodárstva SR v snahe oprášiť a oživiť zašlú slávu bratislavského rožka.

Ten sa po prvýkrát objavil vo výklade obchodu bratislavského pekára Schiermanna na Mikuláša roku 1785 ako nový druh pečiva s plnkou pod názvom „prešporské beugle“. Tieto chutné makové a orechové podkovičky preslávili Bratislavu.

Dodávali ich aj na cisársky dvor vo Viedni, balili sa do škatúľ a posielali poštou po Európe, ale aj do USA. Pekári a cukrári ich piekli vo viacerých mestách Rakúska, Maďarska, Česka.

Po roku 1989 bola výroba bratislavského rožka opäť obnovená, hlavne v malých cukrárskych dielňach. Hoci pôvodný recept sa ani neuchoval a chybami pri jeho prepisovaní je už zmenený, napriek tomu zostáva naším vynikajúcim výrobkom, ktorý rozšíri rady slovenských produktov s chráneným označením EU „Zaručená tradičná špecialita“.

Okrem pečenia bratislavských rožkov súčasťou podujatia bolo aj vytváranie pleteného výrobku z kysnutého cesta s témou „Veľká noc“ a dielo z karamelu na tému „Jar“.

Našu školu reprezentovali tento rok traja študenti štvorročného učebného odboru cukrár – pekár. V súťaži „O najlepší bratislavský rožok“ to bol už po tretíkrát Lukáš Baudyš, štvrták a v kategórii „O najkrajší pletený výrobok“ tretiačka Kristína Kupčoková. V súťaži „O najkrajšiu ozdobu z karamelu“ po prvýkrát súťažil druhák Lukáš Strelec.

Akcie sa zúčastnilo 13 družstiev –  zo Slovenska, Maďarska, Česka, Rakúska a Rumunska. Vo veľkej konkurencii sa naši súťažiaci nestratili. V bratislavských rožkoch obsadil Lukáš Baudyš už tretíkrát krásne tretie miesto za juniormi z Maďarska. Nádherným veľkým pohárom bol ocenený aj Lukáš Strelec ako „skokan roka“, lebo v karamele sa vypracoval skutočne skokom a zožal za to pochvaly od odborníkov z fachu. Ocenenie získala aj škola za dlhodobú výchovu a rozvoj mladých talentov.

Skúsenosti a poznatky získané v Bratislave budú určite užitočné v budúcich súťažiach, pri výučbe, ale predovšetkým sú silnou motiváciou pre zúčastnených žiakov.

Slávnostná atmosféra odovzdávania ocenení z rúk zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, riaditeľa Incheby pána Rozina a cechmajstra Cechu pekárov a cukrárov západného Slovenska Ing. V. Szemesa, CSc., ale i príjemná atmosféra súťaže budú ešte dlho rezonovať v spomienkach všetkých účastníkov.

Ďakujeme organizátorom a blahoželáme odmeneným.

Ing. Lýdia Ďurfinová

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM