Backaldrin

Súťaž zručnosti v spolupráci s BACKALDRINOM

Po vlaňajšej úspešnej premiére firma Backaldrin Slovakia, s.r.o. i v tomto roku ponúkla našej SOŠ, Pod Bánošom 80 v B.Bystrici, spoluprácu a sponzorstvo pri zorganizovaní už 2.ročníka školského kola súťaže zručnosti v odbore pekár.

Termín bol stanovený na 24. marca 2010, miestom konania bola pekárska dielňa v priestoroch školy s dlhoročnou tradíciou vo výchove pekárov. Prihlásilo sa 12 účastníkov, žiakov 3. a 4. ročníka štvorročného učebného odboru cukrár pekár, ktorí vytvorili 6 dvojčlenných súťažných družstiev

Úlohou každého družstva bolo tvarovanie kornspitzov – symbolu firmy, tvarovanie biblického chleba, ktorým sa firma BACKALDRIN po prvýkrát prezentovala na vlaňajšej výstave v Dusseldorfe, tvarovanie pletených výrobkov s veľkonočným motívom a vytvarovanie drobných pletených výrobkov. Priebeh súťaže hodnotila odborná porota zložená z majstrov OV a učiteľov OP. Predsedom poroty bol pán Ivan Mladý, hlavný technológ sponzorskej firmy a po technologickej stránke celú súťaž viedol pán Tomáš Horváth, technológ firmy pre stredné Slovensko. Súťažiaci sa v priebehu súťaže dozvedeli i veľa dôležitých podrobností k technológii oboch vyrábaných výrobkov, dodržanie ktorých v konečnom dôsledku vedie ku kvalite výrobku.

Súťažné družstvá pracovali zručne, s chuťou a porota mala neľahkú úlohu!

Po dlhom zvažovaní sa rozhodla udeliť prvenstvo nie jednému, ale dvom družstvám!

Cena pre víťazov je pozvanie do Domu chleba v rakúskom Astene, sídla rodinnej firmy BACKALDRIN, dodávajúcej zlepšujúce prípravky pre pekárov do celého sveta.

Oceneným – Zdenke Snopkovej, Lukášovi Baudyšovi, Ivanovi Bučkovi a Marekovi Nemsilovi, ktorí pocestujú do Rakúska, srdečne blahoželáme a veríme, že táto netradičná cena im umožní získať ďalšie odborné poznatky a nové pohľady do pekárskeho sveta .

Ale na záver treba dodať, že „víťazmi“ sú vlastne všetci zúčastnení, o čom vás iste presvedčí pohľad na naaranžované súťažné výrobky…Ešte raz blahoželáme a ďakujeme sponzorom!

Za organizačný výbor súťaže

Ing. Lýdia Ďurfinová

učiteľka odborných predmetov potravinárskych

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM