Default image

Lukáš

ŠKOLA PRE PRAX „ČO UČÍME – TO ROBÍME“

SOŠ Pod Bánošom 80 je na Facebooku Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola…

Dobšinského rozprávkový svet Habakuky

obsahuje 15 domčekov, amfiteáter s kapacitou 150 ľudí, hodovňu, herňu pre deti… a množstvo prekvapení!  Čaro  rozprávkových chalúpok môžu návštevníci obdivovať každý deň po celý rok. O deti sa starajú animátori v tvorivej dielni a kolorit tradičnej slovenskej kultúry dotvárajú aj remeselníci predvádzajúci tradičné ľudové…

Potulky prírodou

Študenti  odboru manažment regionálneho cestovného ruchu a  odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka majú v rámci praktickej prípravy zaradený možno trochu nezvyčajný predmet – využitie turistiky v cestovnom ruchu. Čo sa majú naučiť?  Našim cieľom je, aby sa vedeli orientovať v prírode podľa turistických značiek a mapy, boli…

Backaldrin

Súťaž zručnosti v spolupráci s BACKALDRINOM Po vlaňajšej úspešnej premiére firma Backaldrin Slovakia, s.r.o. i v tomto roku ponúkla našej SOŠ, Pod Bánošom 80 v B.Bystrici, spoluprácu a sponzorstvo pri zorganizovaní už 2.ročníka školského kola súťaže zručnosti v odbore pekár.…

Mladý ekofarmár 2017

Najlepšia ekofarmárka je spod Bánoša Vrcholným podujatím pre stredné školy pôdohospodárskeho charakteru je každoročne súťaž „Mladý ekofarmár“. Tohto roku sa konala v dňoch 10. – 12. mája na SOŠ v Pruskom a na blízkom Pôdohospodárskom družstve Vršatec. Jej vyhlasovateľom je už tradične Ministerstvo…

Bratislavský rožok

Úspechy našej školy Dvaja naši študenti odboru pekár cukrár sa v dňoch 28. 1. až 29. 1 2016 v rámci medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO zúčastnili súťaží “ O najlepší Bratislavský rožok“ a „Zvieratko“- pletený výrobok. Pod vedením pani majsterky…

Školský internát

Oznam pre študentov Vážení študenti, od 1.5.2021 do 31.5.2021 si môžete podávať žiadosti o ubytovanie v školskom internáte na školský rok 2021

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM