Default image

banos

Canisterapeutické skúšky

SOŠ Pod Bánošom v spolupráci s OZ AUSIFA MAY usporiada canisterapeutické skúšky ukončené certifikátom. Skušky sa konajú v termínoch 20.11. a 27.11 – 28.11.2021 20.11.2021 sa uskutoční online prednáška o canisterapii – teoretická časť. Prednáška začína o 10:00. 27.11. a 28.11 bude preskúšanie psovodov z teoretickej časti…

Naša „včelárska dedinka“ na Radvanskom jarmoku

Radvanský jarmok bol vždy spojený s tradíciami a remeslami. Patrí k najobľúbenejším podujatiam v našom meste. 363. ročník bol pre našu školu výnimočný! Tohtoročný Radvanský jarmok bol zameraný na včelárstvo, mágiu a ľudové liečiteľstvo.Zázračný svet včiel a blahodárne učinky včelích…

Farmársky deň v Lieskovci

Študenti odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka sa v rámci odborného výcviku zúčastnili na Farmárskom dni v Lieskovci. Program bol pre nich naozaj zaujímavý. Hlavnou témou bolo predvádzanie techniky Kubota, ukážky pri práci a komentovaná prehliadka. Študenti si samozrejme nenechali ujsť…

Exkurzia riaditeľov poľnohospodárskych škôl z Dolného Rakúska

1. októbra navštívilo našu školu 18 riaditeľov poľnohospodárskych škôl z Dolného Rakúska. Medzi nimi boli aj dvaja zástupcovia jedinej verejnoprávnej včelárskej školy z mesta Warth.Exkurzia sa uskutočnila v rámci cesty týchto riaditeľov po Slovensku. Organizovalo ju združenie poľnohospodárskych škôl EUROPEA.Počas…

Prvé stretnutie partnerov v rámci programu Interreg

Prvé stretnutie partnerov v rámci projektu Interreg sa uskutočnilo 7. októbra v našej škole. V rámci rozvíjajúcej sa spolupráce medzi oravským regiónom a časťou malopoľského regiónu z druhej strany Tatier sa majú zdieľať príklady dobrej praxe medzi poľskou a slovenskou…

21. október – deň pôvodných odrôd jabĺk

Ovocie, ktoré je jedným z najpopulárnejších plodov na svete a na Slovensku ovocím číslo jeden sú jablká. Pri príležitosti dňa pôvodných odrôd jabĺk, ktorým bol 21. október sme zorganizovali výstava jabĺk z genofondového sadu na Bacúchu. Výstava začala zaujímavou prednáškou…

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM