Učitelia

Ing. Pavel Fiľo - riaditeľ SOŠ    
tel.: 048/4724511, mobil: 0905 153476,  e-mail: pafilo@vidiekbb.sk, sos@sosbabb.edu.sk, sos@sosbanbb.sk

Mgr. Lila Bezáková - zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
tel.: 048/4724513, e-mail: lilabezakova@gmail.com, sos@sosbabb.edu.sk, sos@sosbanbb.sk

Ing. Jana Cavarová - zástupkyňa riaditeľa pre odborný výcvik
tel.: 048/4724527, mobil: 0907 661345, e-mail: jankacavar@centrum.sk, sos@sosbabb.edu.sk, sos@sosbanbb.sk

Mgr. Libuša Majerová - učiteľka, výchovná poradkyňa, triedna učiteľka III.B
tel.: 048/4724523, mobil: 0903 529975, e-mail: sos@sosbabb.edu.sk, sos@sosbanbb.sk

Ing. Ľudmila Bojsová - učiteľka
tel.: 048/4724525, e-mail: ludka.bojsova@gmail.com
Vedie krúžok: Nemecká konverzácia

Mgr. Ondrej Bíreš - učiteľ
tel.: 048/4724525, mobil: 0903 613857
Vedie krúžok: Florbal-futbal

Mária Chabanová - majsterka OV   tel.: 048/4147629

Ing. Michaela Chrenová - učiteľka 048/4724525

Mgr. Helena Donovalová - hlavný vychovávateľ  tel.: 048/4724568, 048/4147629
Vedie krúžok: Divadelný

Bc. Miroslava Troppová - vychovávateľka
Vedie krúžok: Včelársky II., Kutil II.

Mgr. Denis Elias - vychovávateľ tel.: 048/4147629

Mgr. František Feldmajer -  učiteľ 
tel.: 048/4724525, mobil: 0904 385588, e-mail: feldof@gmail.com
Vedie krúžok: Plaváreň

Ing. Jozefína Gregorčoková -  učiteľka 
tel.:048/4724525, mobil: 0903 485814
Vedie krúžok: Nové recepty a recepty starých materí

PhDr. Anna Ivanová - učiteľka  
tel.: 048/4724525, e-mail: ivanova.bb@gmail.com

Ing. Katarína Trizuliaková - učiteľka
tel.: 048/4724525, e-mail: katarina.daniela@gmail.com
Vedie krúžok: Ekologický

Mgr. Emília Klocháňová - učiteľka
tel.: 048/4724525, mobil: 0908 508471
Vedie krúžok: Netradičné ozdoby

Ivan Lipták - majster OV  tel.:  048/4724525

Anna Miklošová - vychovávateľka   tel.: 048/4147629

Mgr. Štefan Orješek - učiteľ 
tel.: 048/4724525, e-mail: orjesek@gmail.com

Mgr. Beata Orješková -  učiteľka 
tel.: 048/4724525, e-mail: sosbanbb@gmail.com

Ing. Alexandra Šuhajdová - učiteľka
tel.: 048/4724525
Vedie krúžok: Prstom po mape

Ing. Zuzana Pekařová - učiteľka
tel.: 048/4724525, e-mail: zuzanapekarova@post.sk

Mgr. Janka Trvalcová - učiteľka 
tel.: 048/4724525, e-mail: jtrvalka@gmail.com
Vedie krúžok: English 4 you

Ing. Eva Vlčková- učiteľka
tel.: 048/4724525, e-mail: vlckova@gmail.com

Bc. Viera Václavíková - majster OV   tel.: 048/4147629

Bc. Zuzana Šoučíková - hlavný majster OV   tel.: 048/4147629

Ing. Gabriela Štrbavá - učiteľka
tel.:  048/4724525, e-mail: gabriela.strbava@zoznam.sk
Vedie krúžok: Poznaj svoje peniaze

Ing. Emília Kupcová - emiliakupcova39@gmail.com    tel.: 0905 338775
Ing. arch. Stanislav Mika - majster OV

Ing. Ján Ryšavý - majster OV

Jaroslav Pásler - majster OV
Vedie krúžok: Včelársky I. , Kutil I.

PaedDr. Ján Gollubič - učiteľ  tel.: 048/4147629

Ing. Miroslav Úradník, PhD. - učiteľ

Mgr. Ivana Oravcová - majster OV

Renáta Ondrejková - majster OV

Mgr. Maroš Berlecký - učiteľ

Ing. Benjamín Šimko - učiteľ

Ing. Soňa Jonaštíková - učiteľ