Triedy

I.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Triedny učiteľ Mgr. Janka Trvalcová

I.B -  Mäsiar; Cukrár pekár
Triedny učiteľ  Mgr. František Feldmajer

I.D -  Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ  Ing. Ľudmila Bojsová

I.E - Včelár, včelárka
Triedny učiteľ Mgr. Beata Orješková

I.F - Včelár, včelárka
Triedny učiteľ Mgr. Beata Orješková

I.G - Včelár, včelárka
Triedny učiteľ Mgr. Beata Orješková

II.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Triedny učiteľ  Ing. Eva Vlčková

II.B -  Mäsiar; Cukrár pekár
Triedny učiteľ  Ing. Zuzana Pekařová

II.C -  Výroba potravín
Triedny učiteľ Ing. Jozefína Gregorčoková

II.D -  Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ 

III.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Triedny učiteľ Ing. Ing. Katarína Trizuliaková

III.B -  Cukrár pekár
Triedny učiteľ  Mgr. Libuša Majerová

III.D -  Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Štrbavá

III.M -  Mäsiar
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Bíreš

IV.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka; Manažment regionálneho cestovného ruchu; Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Triedny učiteľ Ing. Alexandra Šuhajdová

IV.B -  Cukrár pekár
Triedny učiteľ Mgr. Emília Klocháňová