Triedy

I.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Triedny učiteľ Ing. Eva Vlčková

I.B -  Cukrár kuchár; Cukrár pekár, Mäsiar
Triedny učiteľ  Ing. Zuzana Pakařová

I.C - Výroba potravín
Triedny učiteľ Mgr. Libuša Majerová

I.D -  Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ Ing. Soňa Jonaštíková

I.P -  Mäsiar; Biochemik - výroba piva a sladu
Triedny učiteľ  Mgr. Ondrej Bíreš

II.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Triedny učiteľ Ing. Katarína Trizuliaková

II.B -  Cukrár kuchár; Cukrár pekár
Triedny učiteľ  Ing. Alexandra Šuhajdová

II.C - Výroba potravín
Triedny učiteľ Mgr. Libuša Majerová

III.D -  Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Štrbavá

II.M -  Mäsiar; Biochemik - výroba piva a sladu
Triedny učiteľ  Mgr. Ondrej Bíreš

I.E, II.E - Včelár, včelárka
Triedny učiteľ Mgr. Beata Orješková

I.F, II.F - Včelár, včelárka
Triedny učiteľ Mgr. Beata Orješková

III.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat, Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ  Ing. Benjamín Šimko

III.B -  Mäsiar; Cukrár pekár, Cukrár kuchár
Triedny učiteľ  Mgr. Emília Kocháňová

IV.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Triedny učiteľ Mgr. Janka Trvalcová

IV.B - Cukrár pekár
Triedny učiteľ  Mgr. František Feldmajer

IV.D -  Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Bojsová