Triedy

I.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Triedny učiteľ Ing. Katarína Trizuliaková

I.B -  Cukrár kuchár; Cukrár pekár
Triedny učiteľ  Ing. Alexandra Šuhajdová

I.C - Výroba potravín
Triedny učiteľ Mgr. Libuša Majerová

I.D -  Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Štrbavá

I.M -  Mäsiar; Biochemik - výroba piva a sladu
Triedny učiteľ  Mgr. Ondrej Bíreš

II.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat; Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ Ing. Benjamín Šimko

II.B -  Cukrár kuchár; Cukrár pekár
Triedny učiteľ  Mgr. Emília Klocháňová

II.C - Výroba potravín
Triedny učiteľ Ing. Jozefína Gregorčoková

II.M -  Mäsiar; Biochemik - výroba piva a sladu
Triedny učiteľ  Mgr. Ondrej Bíreš

I.E, II.E - Včelár, včelárka
Triedny učiteľ Mgr. Beata Orješková

I.F, II.F - Včelár, včelárka
Triedny učiteľ Mgr. Beata Orješková

III.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Triedny učiteľ  Mgr. Jana Trvalcová

III.B -  Mäsiar; Cukrár pekár
Triedny učiteľ  Mgr. František Feldmajer

III.D -  Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Bojsová

IV.A -   Podnikateľ pre rozvoj vidieka;  Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat; Manažment regionálneho cestovného ruchu
Triedny učiteľ Ing. Eva Vlčková

IV.B - Cukrár pekár
Triedny učiteľ  Ing. Zuzana Pekařová