Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici opäť úspešná

V dňoch 15. – 16. októbra 2013 sa uskutočnila na pôde Hotelovej akadémie v Košiciach celoslovenská súťaž odborných škôl o „Najlepšie lístkové cesto a výrobky“.
Usporiadateľom tohto podujatia bol Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska.
Svoju šikovnosť ukázalo šesť odborných škôl: SOŠ Bratislava, SOŠ Banská Bystrica, SOŠ Kežmarok, HA Košice, SOŠ Krupina, SOŠ Nitra.
Odborné vedomosti a zručnosť predviedli študenti pri výrobe lístkového cesta a výrobkov a tiež pri výrobe pľundrového cesta a výrobkov.
Významný úspech sme zaznamenali v kategórii pľundrové cesto, kde sa ako druhá umiestnila študentka I. C, potravinárska výroba, Romana Potančoková. Vytvorila nové výrobky - plnený bryndzový zvitok a jablkové šatôčky.
Pochvala patrí aj Edite Adamovičovej, študentke I. C, potravinárska výroba, ktorá v kategórii lístkové cesto vyrobila srdce plnené ovocím a hrušku v župane.
Pri celkovo hodnotení obsadila SOŠ Pod Bánošom zo šiestich družstiev pekné 2. miesto. Veľkú zásluhu na úspešnej reprezentácii má majsterka odborného výcviku Bc. Zuzana Šoučíková, ktorá súťažiace viedla.
Sme radi, že sa naša škola takto pozitívne prezentovala na potravinárskej súťaži a zároveň sa tešíme, že ocenené výrobky v krátkom čase oslovia aj našich zákazníkov.