Rada školy

Dvaja zvolení zástupcovia  pedagogických zamestnancov školy:

1. Mgr. Beáta Orješková

2. Ing. Eva Vlčková

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

1. Ivana Vrábľová

Traja zvolení zástupcovia  rodičov:

1. Vladimír Bállek

2. Jana Oravcová

3. Mariana Repková

Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

1. Lucia Anna Loyová

Štyria delegovaní  zástupca zriaďovateľa:

1. Mgr. Marianna Kemková

2. Ing. Anna Orfánusová

3. RNDr. Ladislav Topoľský

4. Ing. Peter Mikulina

Predseda Rady školy: 

Mgr. Beáta Orješková

  Štatút rady školy (pdf)