Psie záprahy „zvíťazili“...

 

  • Je štvrtok 10. februára 2011, podvečer. Väčšina študentov banskobystrického kraja si robí plány na jarné prázdniny. Našli sa však aj takí, ktorí svoj odchod do tajov študentského „ničnerobenia“ trochu odložili.

Práve študenti SOŠ, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici patria k tým, ktorí už po štvrtýkrát pomáhali organizátorom pretekov psích záprahov na Donovaloch. V tomto roku sa v dňoch 10 . - 13. februáraDonovaly stali dejiskom XX. ročníka pretekov psích záprahov a X. majstrovstiev sveta.

Prvé tóny dychovky, rezké kroky mažoretiek. Všade plno túžob a očakávaní z blížiacich sa pretekov, slávnostná atmosféra dokreslená čarom slovenskej zimy. Sprievod sa pohol. Učitelia a študenti strednej odbornej školy študujúci v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu a v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka sprevádzajú na slávnostné otvorenie pretekárov 13 zúčastnených krajín. Nadviazať kontakt a komunikovať s nimi pre nich nie je až taký veľký problém. Veď v rámci svojho štúdia sa okrem cudzích jazykov učia aj to, ako zvládnuť aj takú veľkolepú udalosť ako sú napríklad takéto preteky. Pre nich to nie je iba hlbokým zážitkom, ale hlavne neoceniteľnou skúsenosťou do budúcnosti. Práve absolventi študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a  podnikateľ pre rozvoj vidieka patria medzi tých, ktorí sú schopní vedomosti a zručnosti získané v škole využiť pre rozvoj nášho regiónu v oblasti cestovného ruchu, agroturistiky, vidieckeho cestovného ruchu a služieb na vidieku. Študenti počas štúdia získavajúvedomosti o dejinách, o kultúre, o živote a práci ľudí v regióne, ako aj o využití voľného času v prírode a širokom okolí. V rámci praxe absolvujú kurz jazdy na koni, lyžiarsky kurz, turistiku, cykloturistiku a vodácky výcvik. Získavajú pracovné skúsenosti v zariadeniach cestovného ruchu.

Práve takéto akcie a udalosti sú tým pravým miestom, kde môžu naši študenti prejaviť svoje schopnosti v praxi. Piatok, sobota a nedeľa. Tri dni, počas ktorých usmerňovali návštevníkov pretekov, pomáhali pri organizovaní dopravy. Svoju zručnosť ukázali pri drobných opravách, pretože sobotňajšia víchrica napáchala nemalé škody. Počas troch dní patrili medzi tých, ktorí svojou troškou prispeli k zdarnému priebehu nádherných pretekov.