Projekty

Názov projektu: Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb

Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb (pdf)

Cieľ:

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť počet žiakov vo vybraných odboroch školy a vytvoriť podmienky, ktoré reflektujú potreby zamestnávateľov regiónu.

Prijímateľ: Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

Nenávratný finančný príspevok: 1 077 428,82 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:       964 015,26 EUR