Objednávky výrobkov SOŠ

Školská predajňa SOŠ, Pod Bánošom 80 je počas prázdnin otvorená od 7.30 do 16.00 hod.

Objednávky cukrárskych a pekárskych výrobkov na rôzne príležitosti - svadby, stužkové, rodinné slávnosti.
Cukrárske výrobky: torty, zákusky
Pekárske výrobky: škvarkové a syrové pagáčiky, marketingové pečivo, slané tyčinky

Objednávky zadávajte minimálne dva týždne vopred osobne.

Kontakt školská predajňa Dolná ulica 25:
048/4153147  p. Lukáš Uhrinčať

Kontakt školská predajňa SOŠ, Pod Bánošom 80:
048/38 11155  p. Dace Hlinková