Denný detský tábor 9. júla - 13. júla 2018
pre deti od 7 - 12 rokov

LETO NA BÁNOŠI

Príhláška tábor (docx)
Prihláška tábor (pdf)

Vyhlásenie MUDr. (docx)
Vyhlásenie MUDr. (pdf)

Zabezpečujeme:

  • dennú staroslivosť o dieťa od 8.00 - 16.00 hod.
  • starostlivosť a vozenie na koňoch, hra so šteniatkami, pozorovanie exotických zvierat
  • práca s hlinou, vlnou, papierom, bylinkami ...
  • vychádzky na koňoch do okolia, opekanie, spoločenské hry ...
  • teplé obedy v školskej jedálni, pitný režim

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením pedagógov a a odborným dohľadom certifikovaného trénera jazdenia na koni.

Podmienkou prijatia dieťaťa do tábora je podpísaná záväzná prihláška so všetkými náležitosťami a zaplatený účastnícky poplatok 115, €

informácie: Ing. Emília Kupcová t.č.: 0905 338 775
emiliakupcova39@gmail.com