DENNÝ DETSKÝ TÁBOR - LETO NA BÁNOŠI 2019
pre deti od 7 - 12 rokov
22.7. -  26.7. 2019

plagát (pdf)

vyhlásenie Mudr. (docx)

prihláška  (docx)

Zabezpečujeme:

  • dennú starostlivosť o dieťa od 8:00 do 16:00
  • starostlivosť a vozenie sa na koňoch, hra so šteniatkami, pozorovanie exotických zvierat
  • práca s hlinou, vlnou, papierom, bylinkami ...
  • vychádzky na koňoch do okolia, opekanie, spoločenské hry ...
  • teplé obedy v školskej jedálni, pitný režim

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením pedagógov aodborným dohľadom certifikovaného trénera jazdenia na koni. Podmienkou prijatia dieťaťa do tábora je zákonným zástupcom podpídaná záväzná prihláška so všetkými náležitosťami a zaplatený účastnícky poplatok 150,- €

Informácie:
Ing. Emília Kupcová
0905 338 775
e-mail: emiliakupcova39@gmai.com