Faktúry, zmluvy a objednávky sú zverejnené v Centrálnom registri zmúv, objednávok a faktúr BBSK
CRZ BBSK


Poistná zmluva v rámci projektu "Špecializácia v odbornom vzdelávaní - cesta k uplatneniu sa" (pdf)
Zverejnené 01.06.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 079/2014/1.1/OPV
https://crz.vucbb.sk/?q=organizacia/zmluvy/079-2014-11-opv
Kúpna zmluva - DM Komplet - Spotrebný materiál (pdf)
Zverejnené 04.09.2014