Backaldrin

Súťaž zručnosti v spolupráci s BACKALDRINOM


Po vlaňajšej úspešnej premiére firma Backaldrin Slovakia, s.r.o. i v tomto roku ponúkla našej SOŠ, Pod Bánošom 80 v B.Bystrici, spoluprácu a sponzorstvo pri zorganizovaní už 2.ročníka školského kola súťaže zručnosti v odbore pekár.

Termín bol stanovený na 24. marca 2010, miestom konania bola pekárska dielňa v priestoroch školy s dlhoročnou tradíciou vo výchove pekárov. Prihlásilo sa 12 účastníkov, žiakov 3. a 4. ročníka štvorročného učebného odboru cukrár pekár, ktorí vytvorili 6 dvojčlenných súťažných družstiev.

Úlohou každého družstva bolo tvarovanie kornspitzov - symbolu firmy, tvarovanie biblického chleba, ktorým sa firma BACKALDRIN po prvýkrát prezentovala na vlaňajšej výstave v Dusseldorfe, tvarovanie pletených výrobkov s veľkonočným motívom a vytvarovanie drobných pletených výrobkov. Priebeh súťaže hodnotila odborná porota zložená z majstrov OV a učiteľov OP. Predsedom poroty bol pán Ivan Mladý, hlavný technológ sponzorskej firmy a po technologickej stránke celú súťaž viedol pán Tomáš Horváth, technológ firmy pre stredné Slovensko. Súťažiaci sa v priebehu súťaže dozvedeli i veľa dôležitých podrobností k technológii oboch vyrábaných výrobkov, dodržanie ktorých v konečnom dôsledku vedie ku kvalite výrobku.

Súťažné družstvá pracovali zručne, s chuťou a porota mala neľahkú úlohu!

Po dlhom zvažovaní sa rozhodla udeliť prvenstvo nie jednému, ale dvom družstvám!

Cena pre víťazov je pozvanie do Domu chleba v rakúskom Astene, sídla rodinnej firmy BACKALDRIN, dodávajúcej zlepšujúce prípravky pre pekárov do celého sveta.

Oceneným – Zdenke Snopkovej, Lukášovi Baudyšovi, Ivanovi Bučkovi a Marekovi Nemsilovi, ktorí pocestujú do Rakúska, srdečne blahoželáme a veríme, že táto netradičná cena im umožní získať ďalšie odborné poznatky a nové pohľady do pekárskeho sveta .

Ale na záver treba dodať, že „víťazmi“ sú vlastne všetci zúčastnení, o čom vás iste presvedčí pohľad na naaranžované súťažné výrobky...Ešte raz blahoželáme a ďakujeme sponzorom!

Za organizačný výbor súťaže

Ing.Lýdia Ďurfinová

učiteľka odborných predmetov potravinárskych

Stredná odborná škola Pod Bánošom spolupracuje s rakúskou firmou


V dňoch 16. – 17. 4. 2009 zavítala do SOŠ Pod Bánošom vzácna návšteva.

Prišli k nám predstavitelia rakúskej potravinárskej firmy Backaldrin, s ktorou SOŠ už niekoľko rokov spolupracuje. Dodávajú škole zlepšujúce prípravky na výrobu niektorých produktov ako sú kornšpice, čabaty a tmavý chlieb Valibuk.

Počas uvedených dní predvádzal technológ rakúskej firmy ich pekársky výrobný proces, pričom do neho zapojil aj slovenské majsterky a študentov odboru cukrár pekár. Pod jeho vedením vytvorili a upiekli kornšpice i tmavý chlieb Valibuk.

Z iniciatívy našich odborných učiteliek a majsteriek sa ako súčasť podujatia konala tiež súťaž zručnosti zameraná na pletené výrobky. Pri nej sa oceňovala vynaliezavosť, fantázia, estetické zvládnutie pečiva. Hotové výrobky boli vystavené, hodnotené odbornou porotou, ale aj ostatnými vyučujúcimi a študentmi.

Víťazné družstvo v zložení majsterka Viera Václavíková, študentky Gabriela Čipková a Gabriela Pančíková spolu s pánom riaditeľom Pavlom Fiľom a pani zástupkyňou Janou Cavarovou strávili dni 22. – 23. 4. 2009 v rakúskom meste Asten, v sídle firmy Backaldrin. Tento moderný stavebný komplex sa výstižne nazýva Dom chleba. Rakúski hostitelia previedli slovenskú delegáciu budovou; ukázali jej členom pekárske dielne, laboratóriá; prednáškovú miestnosť, kde poriadajú medzinárodné semináre; odbornú knižnicu s najstaršou zachovanou pekárskou knihou; prezreli si výstavu historických pekárskych nástrojov.

Pobyt vyvrcholil opäť výrobným procesom, ktorého sa zúčastnili rakúsky pekár i dvaja slovenskí pekári. Výsledkom ich snaženia boli kornšpic, Pur pur chlieb, ražno – pšeničný chlieb a jemné pečivo (vianočka, rožok). Miestni odborníci podrobne informovali našu delegáciu o používanej peci, čase pečenia, pripravovanom ceste, prísadách. Slovenskí študenti sa úspešne zapojili do pracovného procesu a prejavili tiež svoje kvalitné teoretické vedomosti. Všetci účastníci pobytu v Astene dostali certfikát firmy Backaldrin.

Slovenskí a rakúski priatelia si na záver príjemne posedeli v typickej rakúskej „Gaststätte Bei Josef“.

Treba zdôrazniť, že firma Backaldrin , ktorá vyváža svoje výrobky do celého sveta, sa príkladne stará o svojich klientov. Svedčia o tom aj opísané aprílové stretnutia.

PhDr. Anna Ivanová